Home / Tài liệu tiếng Anh / Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Ebook PDF

Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Ebook PDF

Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề
Lê Minh, Hoàng Quý Nghiêm

Sau đây cùng chia sẻ với mọi người tài liệu Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề một tài liệu giúp bạn học nhanh và ghi nhớ tốt hơn từ vựng tiếng Anh theo từng chủ đề cụ thể và quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.

Phần từ vựng tiếng Anh gồm các chủ đề sau:
– Cardinal numbers – Số đếm
– Ordinal numbers – Số thứ tự
– Colour – Màu sắc
– Days – Ngày
– Months and Seasons – Tháng và mùa
– The Weather – Thời tiết
– Personal informations – Thông tin cá nhân
– Family – Gia đình
– Wedding – Đám cưới
– Every day activities – Các hoạt động hàng ngày
– Education – Giáo dục
– Subjects – Các môn học

Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với nhưng ai đang học tiếng Anh.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu : PDF