Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp từ vựng Soumatome N2 PDF

Tổng hợp từ vựng Soumatome N2 PDF

Từ vựng Soumatome N2
Trong bài này cùng chia sẻ với các bạn bộ từ vựng tiếng Nhật N2 được trích từ sách 日本語総まとめ N2 語彙. Soumatome N2 Go.
Bộ từ vựng N2 được biện tập kèm Kanji và giúp các bạn học theo
Với bộ từ vựng soumatome N2, bạn sẽ học được 1400 từ vựng trong vòng 8 tuần!
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download từ vựng: Here

Xem thêm:
Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N2
200 Tính từ tiếng Nhật N2 PDF
Tổng hợp từ vựng TRY N2