Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng N1 Tettei

Từ vựng N1 Tettei

Từ vựng N1 Tettei
Tettei Toreeningu N1 Moji Goi – 日本語能力試験 徹底トレーニング N1文字語彙 –
Tài liệu tiếng Nhật dành cho những Bạn ôn luyện từ vựng N1.


Tổng hợp những từ vựng và kanji thường xuất hiện trong đề thi JLPT N1.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm:
Tổng Hợp Từ Vựng Mimikara Oboeru N3 PDF
200 Tính từ tiếng Nhật N2 PDF