Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng Hợp Từ Vựng Mimikara Oboeru N3 PDF

Tổng Hợp Từ Vựng Mimikara Oboeru N3 PDF

Tổng Hợp Từ Vựng Mimikara Oboeru N3

Mimikara là sách dành cho các bạn học N2, N3 đang được đông đảo người học tiếng Nhật lựa chọn. Hãy tải về file PDF tổng hợp từ vựng N3 Mimikara bên dưới nhé.

Học 880 từ vựng Mimikara N3 trong vòng 3 tháng. Mỗi tuần 1 bài kết hợp học ngữ pháp + làm bài tập=>> cho lộ trình tháng 12 thi JNPT N3.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp từ vựng Soumatome N2 PDF
200 Tính từ tiếng Nhật N2 PDF