Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng 25 bài Minna no Nihongo

Từ vựng 25 bài Minna no Nihongo

Từ vựng 25 bài Minna no Nihongo
Từ vựng tiếng nhật từ bài 1 đến bài 25 của sách minna no nihongo quyển 1.

Để giúp các bạn có thểm tài liệu học tập tiếng Nhật. Cùng gửi đến các bạn bộ từ vựng tiếng Nhật N5 gồm 25 bài từ vựng Minna no Nihongo.
Hy vọng với bộ từ vựng này hữu ích với các bạn trong quá trình học tập tiếng Nhật.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu tiếng Nhật
Danh sách tổng hợp Kanji N2