Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Anh / Tài liệu Tự Học Đột Phá Tiếng Anh – Chuyên Đề Ngữ Pháp (Luyện Thi THPT Quốc Gia)

Tài liệu Tự Học Đột Phá Tiếng Anh – Chuyên Đề Ngữ Pháp (Luyện Thi THPT Quốc Gia)

Tự Học Đột Phá Tiếng Anh – Chuyên Đề Ngữ Pháp
Tác giả Dương Hương – Hoa Nguyễn

Bộ sách chuyên đề Tiếng Anh đầu tiên dành cho THPT lớp 10,11,12 sử dụng cấu trúc theo phương pháp tự học quốc tế (học bằng sách kết hợp video bài giảng).

Bộ sách video Tự Học Đột Phá Tiếng Anh gồm 4 quyển tương ứng với 4 chuyên đề: Ngữ Pháp, Đọc Hiểu, Trọng Âm – Phát Âm và Viết Luận. Mỗi chuyên đề đều được giải thích sâu lý thuyết kết hợp bài tập tự luyện đa dạng giải chi tiết.

Nội dung nổi bật đặc biệt:
– Chinh phục 35 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh
– Luyện tập hơn 1000 câu hỏi kèm lời giải cực chi tiết

– Tặng bộ video bài giảng chuyên đề Ngữ pháp chuyên sâu chất lượng

– Dành cho lớp 10, 11, 12 và luyện thi THPT Quốc Gia.
Hơn cả một cuốn sách… Đây là giải pháp học tập toàn diện.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Xem thêm: Đề thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh