Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách Tư Duy Đột Phá PDF

Sách Tư Duy Đột Phá PDF

Tư Duy Đột Phá
Tác giả: Hibino Shozo

Tư duy đột phá đơn giản như chính tên gọi của nó, đó là một cách suy nghĩ khác biệt, phi truyền thống, hay nói đơn giản hơn là không theo lối mòn. Đó cũng có thể là một sáng kiến, một giải pháp tối ưu hay một hệ thống vượt trội được áp dụng để đạt kết quả tốt nhất.

Với sách Tư duy đột phá bạn sẽ đến gần hơn với mục tiêu mà không tốn quá nhiều thời gian và nguồn lực như phương pháp thông thường nữa.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách Vị Giám Đốc Một Phút Và Bí Quyết Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả PDF