Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ điển Nhật-Việt & Việt-Nhật PDF

Từ điển Nhật-Việt & Việt-Nhật PDF

Từ điển Nhật-Việt Việt-Nhật
Tác giả: Trần Việt Thanh

Từ điển Nhật-Việt Việt-Nhật, tác giả Trần Việt Thanh, được nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành năm 2006, gồm 1468 trang, có khoảng 90.000 từ thông dụng trong sinh hoạt, kinh tế và thương mại …

Từ điển Nhật Việt – Trần Việt Thanh là cuốn từ điển nhỏ tương tự cuốn sổ tay đi kèm với cuốn Từ điển Việt – Nhật mà tác giả Trần Việt Thanh đã biên soạn tạo nên một bộ từ điển vô cùng cần thiết cho các học giả tiếng Nhật. Hơn nữa, cũng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu, dịch thuật… nhóm tác giả đã biên soạn cuốn từ điển này với hơn 45.000 từ.

Từ điển Nhật  Việt  – Trần Việt Thanh được biên soạn sau khi đã tham khảo nhiều cuốn từ điển khác. Do đó, những từ vựng trong cuốn Từ điển tiếng Nhật này là những từ thông dụng nhất trong sinh hoạt đời sống, cũng như trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, thương mại và các lĩnh vực khác.
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu: PDF