Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách Trí Tuệ Xúc Cảm PDF

Sách Trí Tuệ Xúc Cảm PDF

Trí Tuệ Xúc Cảm
Tác giả : Daniel Goleman

“Bất cứ ai cũng có thể trở nên giận dữ – đó là điều rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, để giận đúng người, với mức độ thích hợp, đúng thời điểm, vì những lý do chính đáng và biểu lộ sự tức giận đúng cách – lại là điều không dễ.”

Cuốn Trí tuệ xúc cảm là bestseller hàng đầu thế giới với hơn 5 triệu bản được bán ra. Tác phẩm phác thảo bản chất của trí thông minh cảm xúc và cho thấy tác động to lớn của nó lên rất nhiều mặt trong cuộc sống. Nó còn mô tả những con đường trí tuệ cảm xúc phát triển và cách để bạn cải thiện nó.

Cuốn sách đưa ra một góc nhìn mới so với cách tiếp cận quá tập trung vào lý trí vô cùng phổ biến trước đây trong các khoa tâm lý học.

Tác giả cũng cung cấp cho người đọc những kiến thức mới về mối liên hệ giữa sự thành công, năng lực nhận thức và khả năng cảm nhận, cùng những lời khuyên hữu ích để nâng cao chỉ số EQ của bạn.

Tác giả cuốn sách này là ai?
Daniel Goleman là nhà tâm lý và cây viết nổi tiếng. Trong sự nghiệp dài hơi của mình, ông đã nhận rất nhiều giải thưởng bao gồm giải thưởng thành tựu trọn đời từ Hiệp hội tâm lý Mỹ và được đề cử giải thưởng Pulitzer danh giá 2 lần.

Các tác phẩm của ông đề cập đến rất nhiều chủ đề từ thiền định tới sinh thái học. Tuy nhiên, ông viết chuyên sâu vào sự giao thoa và tương quan giữa cảm xúc, năng lực làm việc và khả năng lãnh đạo.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách kỹ năng sống