Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Sinh / Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 34: Sự phát sinh loài người

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 34: Sự phát sinh loài người

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 34: Sự phát sinh loài người (Có đáp án)

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Sinh học. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Sinh học lớp 12 theo từng bài.
Với bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Sinh học lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.

Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1: Đặc điểm nào là không đúng đối với vượn người ngày nay?
A. Có 4 nhóm máu A, B, AB và O như người
B. Có đuôi
C. Bộ răng gồm 32 chiếc, 5-6 đốt sống cùng
D. Biết biểu lộ tình cảm: vui, buồn, giận dữ

Câu 2: Nghiên cứu nào không phải là cơ sở cho giả thuyết về loài người hiện đại sinh ra ở châu Phi rồi phát tán sang các châu lục khác?
A. Các nhóm máu
B. ADN ty thể
C. Nhiễm sắc thể Y
D. Nhiều bằng chứng hoá thạch

Câu 3: Hoá thạch cổ nhất của người H.sapiens được phát hiện ở đâu?
A. Châu Phi
B. Châu Á
C. Đông nam châu Á
D. Châu Mỹ

Câu 4: Vượn người ngày nay bao gồm những dạng nào?
A. Vượn, đười ươi, khỉ.
B. Vượn, đười ươi, Gôrila, tinh tinh.
C. Đười ươi, Khỉ Pan, Gôrila.
D. Vượn, Gôrila, khỉ đột, Tinh tinh.

Câu 5: Loài cổ nhất và hiện đại nhất trong chi Homo là
A. Homo erectus và Homo sapiens
B. Homo habilis và Homo erectus
C. Homo neandectan và Homo sapiens
D. Homo habilis và Homo sapiens

Câu 6: Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Hệ gen của người và tinh tinh giống nhau trên 98%
B. Vượn người và người đều có 4 nhóm máu A, B, AB và O.
C. Vượn người và người cũng thuộc bộ linh trưởng
D. Vượn người và người đều có dạng cột sống hình chữ S

Câu 7: Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?
A. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.
B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.
C. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành người.
D. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.

Câu 8: Quá trình phát sinh, phát triển sự sống của loài người gồm những giai đoạn nào:
A. Người tối cổ → người cổ Homo → người hiện đại
B. Vượn người hóa thạch → người cổ Homo → người hiện đại
C. Người tối cổ → vượn người hóa thạch → người cổ Homo → người hiện đại
D. Vượn người hóa thạch → người tối cổ → người cổ Homo → người hiện đại

Câu 9: Biến đổi nào sau đây của hộp sọ chứng tỏ tiếng nói đã phát triển?
A. Xương hàm thanh
B. Trán rộng và thẳng
C. Không có gờ mày
D. Hàm dưới của lồi rõ cằm

Câu 10: Dạng vượn người nào sau đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất?
A. tinh tinh
B. đười ươi
C. gôrilia
D. vượn

Câu 11: Điểm khác biệt rõ nét nhất về bản chất để phân biệt loài người với động vật:
A. Khả năng tư duy và hệ thống tín hiệu số 2
B. Cấu tạo cơ thể và tập tính
C. Các thùy rãnh và các trung tâm
D. Cấu tạo bộ não

Câu 12: Loài người xuất hiện ở kỉ nào?
A. Tam điệp
B. Đệ tam
C. Đệ tứ
D. Phấn trắng

Câu 13: Đặc điểm giống nhau giữa người và thú là?
A. Có lông mao
B. Có tuyến vú, đẻ con và nuôi con bằng sữa
C. Bộ răng phân hoá thành răng cửa, răng nanh, răng hàm
D. Cả 3 ý trên

Câu 14: Có bao nhiêu đặc điểm sau đây chỉ xuất hiện ở người hiện đại Homo sapiens mà không có ở các dạng người tổ tiên?
(1) Có đời sống văn hóa và tôn giáo.
(2) Biết sử dụng lửa để nấu chín thức ăn.
(3) Dáng đứng thẳng.
(4) Biết chế tác và sử dụng công cụ lao động.
(5) Có lồi cằm.
(6) Chi năm ngón.

A. 1
B. 2
C. 3
D. l4