Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Sinh / Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất (Có đáp án)

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Sinh học. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về Sinh học lớp 12 theo từng bài.
Với bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Sinh học lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.

Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1: Đối với các dạng hóa thạch của sinh vật, di tích thu được thường là:
A. Cơ thể sinh vật nguyên vẹn
B. Chỉ là từng phần của cơ thể
C. Cơ thể sinh vật giữ nguyên hình dạng, màu sắc
D. cơ thể sinh vật được bảo vẹn toàn vẹn

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng trôi dạt lục địa?
A. Trôi dạt lục địa là do các lớp dung nham nóng chảy bên dưới chuyển động.
B. Trôi dạt lục địa là do sự di chuyển của các phiến kiến tạo.
C. Cách đây khoảng 180 triệu năm, lục địa đã trôi dạt nhiều lần và làm thay đổi các đại lục, đại dương.
D. Hiện nay, các lục địa không còn trôi dạt nữa.

Câu 3: Khi nói về hóa thạch, kết luận nào sau đây không đúng?
A. Dựa vào hóa thạch có thể biết được lịch sử phát sinh, phát triển và diệt vong của các loài sinh vật
B. Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất
C. Hóa thạch cung cấp cho chúng ta những bằng chứng gián tiếp về lịch sử tiến hóa của sinh giới
D. Có thể xác định tuổi của hóa thạch bằng phương pháp phân tích các đồng vị phóng xạ có trong hóa thạch

Câu 4: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thú và chim xuất hiện đầu tiên ở:
A. kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh.
B. kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh.
C. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.
D. kỉ Thứ ba thuộc đại Tân sinh.

Câu 5: Thực vật có hoa xuất hiện ở giai đoạn nào sau đây?
A. Kỉ Đệ tứ thuộc đại Tân sinh
B. Kỉ Đệ tam thuộc đại Tân sinh
C. Kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh
D. Kỉ Jura thuộc đại Trung sinh

Câu 6: Trường hợp nào sau đây không phải là hóa thạch?
A. Than đá có vết lá dương xỉ
B. Dấu chân khủng long trên than bùn
C. Mũi tên đồng,trống đồng Đông sơn
D. Xác côn trùng trong hổ phách hàng nghìn năm

Câu 7: Sự di cư của các động ,thực vật ở cạn vào kỉ đệ tứ là do:
A. khí hậu khô,băng tan,biển rút tạo điều kiện cho sự di cư
B. Sự phát triển ồ ạt của thực vật hạt kín và thú ăn thịt
C. Diện tích rừng bị thu hẹp làm xuất hiện các đồng cỏ
D. Xuất hiện các cầu nối giữa các đại lục do băng hà phát triển,mực nước biển rút xuống

Câu 8: Đại Tân sinh là đại phồn thịnh của
A. thực vật hạt kín, sâu bọ, chim và thú
B. thực vật hạt trần, chim và thú
C. thực vật hạt kín, chim và thú
D. thực vật hạt kín và thú

Câu 9: Dựa vào đâu người ta chia lịch sử phát triển của sinh giới thành các mốc thời gian địa chất?
A. Hoá thạch
B. Đặc điểm khí hậu, địa chất
C. Hoá thạch và các đặc điểm khí hậu, địa chất
D. Đặc điểm sinh vật

Câu 10: Hoá thạch cổ nhất của người H.sapiens được phát hiện ở đâu?
A. Châu Phi
B. Châu Á
C. Đông nam châu Á
D. Châu Mỹ

Câu 11: Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào?
A. Cấu tạo đơn giản-dị dưỡng-yếm khí
B. Cấu tạo đơn giản-tự dưỡng-hiếu khí
C. Cấu tạo đơn giản-dị dưỡng-hiếu khí
D. Cấu tạo đơn giản-tự dưỡng-yếm khí

Câu 12: Đại địa chất nào đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát?
A. Đại thái cố
B. Đại cổ sinh
C. Đại trung sinh
D. Đại tân sinh

Câu 13: Trong đại cổ sinh, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ
A. Silua
B. Pecmi
C. Cacbon
D. Cambri

Câu 14: Trong quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất, nhóm loài nào muộn nhất?
A. Cây hạt kín
B. Cây hạt trần
C. Dương xỉ
D. Rêu

Câu 15: Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, thứ tự xuất hiện của các đại là
A. Tân sinh →Trung sinh →Thái cổ →Cổ sinh → Nguyên sinh
B. Thái cổ →Nguyên sinh →Cổ sinh →Trung sinh →Tân sinh
C. Nguyên sinh →Thái cổ →Cổ sinh →Tân sinh →Trung sinh
D. Nguyên sinh →Thái cổ →Cổ sinh →Trung sinh →Tân sinh