Home / Môn GDCD 12 / Trắc nghiệm GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Trắc nghiệm GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Trắc nghiệm GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (Có đáp án)

Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Giáo Dục Công Dân. Chính vì thế mà Tailieuvui cùng chia sẻ với các em bộ câu hỏi về GDCD lớp 12 theo từng bài.

Với bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách GDCD lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.

Chúc các em học tập và thi tốt.

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây ?
A. Nộp thuế đầy đủ.
B. Công khai thu nhập trên báo chí.
C. Bảo vệ môi trường.
D. Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an nình.

Câu 2: Nguyên nhân nào dưới đây góp phần gây nên những hiện tượng thiên nhiên bất thường trong những năm gần đây?
A. Môi trường ô nhiễm.
B. Săn bắt động vật quý hiếm.
C.Khai thác hải sản.
D. Đô thị hóa.

Câu 3: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân là một trong những nội dung của pháp luật về
A.Kinh tế.
B. Xã hội.
C. Môi trường.
D. Quốc phòng, an ninh.

Câu 4: Công dân nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự ?
A. Đủ 17 tuổi.
B. Đủ 18 tuổi.
C. Đủ 19 tuổi.
D. Đủ 20 tuổi.

Câu 5: Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tuổi ?
A. 25 tuổi.
B. 27 tuổi.
C. 28 tuổi.
D. 30 tuổi.

Câu 6: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào nội dung nào dưới đây ?
A. Uy tín nguời đứng đầu doanh nghiệp.
B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
C. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.
D. Chủ trương kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 7: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của
A. mọi tổ chức, cá nhân.
B. riêng cán bộ kiểm lâm.
C. riêng cán bộ, công chức nhà nước.
D. mọi người quan tâm.

Câu 8: Anh Kh. có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh Kh. cần có hoặc không cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng ký mở cửa hàng ?
A. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y.
B. Không cần bằng cấp nào nữa.
C. Cần có bằng tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp.
D. Cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức bất kỳ.

Câu 9: Doanh nghiệp có thể được miễn thuế trong những năm đầu và đóng thuế ở mức thấp những năm sau nếu:
A. Kinh doanh những mặt hàng xa xỉ.
B. Kinh doanh thêm những mặt hàng không có trong giấy phép đăng ký kinh doanh.
C. Kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.
D. Kinh doanh trong những ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước khuyến khích.

Câu 10: Trong các việc làm sau, đâu là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng?
A. Trồng lại rừng sau khi khai thác.
B. Khai thác gỗ trái phép.
C. Mở rộng diện tích rừng.
D. Bảo vệ rừng đầu nguồn.

Câu 11: Sau khi tốt nghiệp Trung học phố thông, K xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị cơ quan đăng kí kinh doanh từ chối. Nguyên nhân là do K chưa:
A. Đủ tuổi để kinh doanh
B. Quen kinh doanh thuốc tân dược
C. Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc tân dược
D. Nộp thuế

Câu 12: Kinh doanh bao gồm mấy hoạt động?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 13: Nhà nước ban hành nhiều bộ luật để thực hiện sự tiến bộ và công bằng xã hội
A. Xóa đói giảm nghèo
B. Kiềm chế sự gia tăng dân số
C. Phòng chống tệ nạn xã hội
D. A, B, C

Câu 14: Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả, mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng:
A. Năng động
B. Sáng tạo
C. Bền vững
D. Liên tục

Câu 15: Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là:
A. Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.
B. Kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh.
C. Kinh tế việc làm, bình đẳng giới, văn hóa xã hội.
D. Kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh.

Câu 16: Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước công cụ, phương tiện được xem là có vai trò nổi bật nhất là:
A. Văn hóa
B. Pháp luật
C. Tiền tệ
D. Đạo đức

Câu 17: Việc đưa ra các quy định về thuế, pháp luật đã tác động đến lĩnh vực:
A. Môi trường
B. Kinh tế
C. Văn hóa
D. Quốc phòng an ninh

Câu 18: Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về
A. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.
B. phòng, chống thiên tai.
C. thúc đẩy phát triển dân số.
D. phòng, chống nạn thất nghiệp.

Câu 19: Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp ?
A. Cán bộ, công chức nhà nước.
B. Người đang không có việc làm.
C. Nhân viên doanh nghiệp tư nhân.
D. Sinh viên.

Câu 20: Một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh là
A. bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
B. giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
C. đảm bảo tăng trưởng kinh tế đất nước.
D. phòng, chống buôn bán ma túy.

Câu 21: Ở nước ta hiện nay, chủ thể nào dưới đây có quyền thành lập doanh nghiệp ?
A. Ngưởi chưa thành niên.
B. Tổ chức, cá nhân theo quy dịnh của Luật Doanh nghiệp.
C. Người bị mất năng lực hành vi dân sự.
D. Người đang chấp hành hình phạt tù.

Câu 22: Người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Nộp thuế.
B. Công khai thu nhập trên báo chí.
C. Bảo vệ môi trường.
D. Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh.

Câu 23: Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là :
A. Công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có hoạt động kinh doanh.
B. Công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.
C. Công dân được kinh doanh ở bất cứ nơi nào.
D. Mọi công dân đều có quyền thành lập doanh nghiệp.

Câu 24: Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nào là quan trọng nhất ?
A. Nộp thuế đầy đủ.
B. Bảo vệ môi trường.
C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
D. Bảo vệ tài nguyên.

Câu 25: Pháp luật nước ta quy định, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của:
A,. Mọi tổ chức kinh tế.
B. Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.
C. Mọi tổ chức
D. Mọi công dân.

Câu 26: Hoạt động nào sau đây xâm phạm an nỉnh quốc gia?
A. Tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ địa phương.
B. Tuyên truyền chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước cho nhân dân.
C. Tuyên truyền kiến thức lịch sử, văn hóa truyền thống tại các khu du lịch.
D. Tuyên truyền những nội dung có tính chất ,phản động, tung tin bịa đặt, nói xấu các cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Hêt./