Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Địa lý / Trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Trắc nghiệm Địa lý 12 – Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
(Có đáp án)

Câu 1: Vào giữa và cuối mùa hạ, dó áp thấp Bắc Bộ nên gió mùa Tây nam khi vào Bắc Bộ chuyển hướng thành
A. Đông bắc
B. Đông nam
C. Tây bắc
D. Bắc

Câu 2: Gió mùa mùa hạ chính thức của nước ta gây mưa cho vùng :
A. Tây Nguyên.
B. Nam Bộ.
C. Bắc Bộ.
D. Cả nước

Câu 3: So với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì Huế là nơi có cân bằng ẩm lớn nhất. Nguyên nhân chính là :
A. Huế là nơi có lượng mưa trung bình năm lớn nhất nước ta.
B. Huế có lượng mưa lớn nhưng bốc hơi ít do mưa nhiều vào mùa thu đông.
C. Huế có lượng mưa không lớn nhưng mưa thu đông nên ít bốc hơi.
D. Huế có lượng mưa khá lớn nhưng mùa mưa trùng với mùa lạnh nên ít bốc hơi.

Câu 4: Khí hậu nước ta có tính chất gió mùa là do:
A. hoạt động của gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ
B. hoạt động quanh năm của Tín phong ở bán cầu Bắc
C. sự phân mùa của khí hậu nước ta
D. nước ta có đầy đủ các mùa trong năm

Câu 5: Thời gian hoạt động của gió mùa Đông Bắc vào tháng:
A. 4-11
B. 5-10
C. 10-5
D. 11-4

Câu 6: Nước ta có Tín phong hoạt động là di vị trí nước ta
A. Thuôc châu Á
B. Thuộc nửa cầu Bắc
C. Nằm trong vùng nội chí tuyến
D. Nằm ven biển Đông, phía Tây Thái Bình Dương

Câu 7: Gió mùa Đông Bắc ở nước ta xuất phát từ
A. Trung tâm áp cao Nam Ấn Đô Dương
B. Trung tâm áp cao Xibia
C. Trung tâm áp cao Haoai
D. Trung tâm áp cao Ôxtraylia

Câu 8: Thời gian hoạt động của gió mùa Tây Nam vào tháng:
A. 4-11
B. 5-10
C. 10-5
D. 11-4

Câu 9: Hướng gió mùa mùa đông là
A. Tây Bắc
B. Tây Nam
C. Đông Bắc
D. Đông Nam

Câu 10: Hướng gió mùa mùa hạ là:
A. Tây Bắc
B. Tây Nam
C. Đông Bắc
D. Đông Nam

Câu 11: Phạm vi hoạt động của gió mùa Đông Bắc ở:
A. ở miền Bắc đến dãy Bạch Mã.
B. ở miền Bắc đến 110B
C. ở miền Bắc đến Đà Nẵng.
D. từ Đà Nẵng đến 110B

Câu 12: Phạm vi hoạt động của gió Mậu dịch vào mùa đông ở:
A. miền Bắc đến dãy Bạch Mã.
B. miền Bắc đến 110B
C. miền Bắc đến Đà Nẵng.
D. từ Đà Nẵng đến phía Nam

Câu 13: Phạm vi hoạt động của gió mùa Tây Nam ở:
A. miền Bắc đến dãy Bạch Mã.
B. miền Bắc đến 110B
C. cả nước.
D. từ Đà Nẵng đến 110B

Câu 14: Gió Đông Bắc thổi ở vùng phía nam đèo Hải Vân vào mùa đông thực chất là:
A. Gió mùa mùa đông nhưng đã biến tính khi vượt qua dãy Bạch Mã.
B. Một loại gió địa phương hoạt động thường xuyên suốt năm giữa biển và đất liền.
C. Gió Mậu dịch ở nửa cầu Bắc hoạt động thường xuyên suốt năm.
D. Gió mùa mùa đông xuất phát từ cao áp ở lục địa châu Á.

Câu 15: Tính chất của gió mùa Đông Bắc vào nửa đầu mùa đông thể hiện:
A. lạnh khô
B. lạnh ẩm
C. rất lạnh
D. lạnh, mưa nhiều

Câu 16: Gió mùa Đông Bắc di chuyển xuống phía Nam bị chặn lại ở:
A. dãy hoành sơn
B. dãy Bạch Mã
C. dãy Trường Sơn Nam.
D. dãy Con Voi.

Câu 17: Vùng núi Đông Bắc ;à nơi lạnh nhất nước ta, nguyên nhân là
A. Có độ cao lướn nhất nước
B. Nằm xa biển nhất nước
C. Chịu tác động lớn của gió mùa Đông Bắc
D. Nằm xa Xích đạo nhất cả nước

Câu 18: Do tác động của gió mà Đông Bắc nên nửa đầu mùa đông ở miền Bắc nước ta thường có kiểu thời tiết:
A. ấm áp, khô ráo
B. lạnh, khô
C. ấm áp, ẩm ướt
D. lạnh, ẩm

Câu 19: Nguồn gốc của gió mùa Đông Bắc là :
A. áp cao cận chí tuyến bán cầu Bắc
B. áp cao XiBia
C. áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam
D. khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương

Câu 20: Nguồn gốc của gió mùa Tây Nam vào đầu mùa hạ là :
A. áp cao cận chí tuyến bán cầu Bắc
B. áp cao XiBia
C. áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam
D. khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương

Câu 21: Trong 4 địa điểm sau, nơi có mưa nhiều nhất là :
A. Hà Nội.
B. Huế.
C. Nha Trang.
D. Phan Thiết.

Câu 22: Nguồn gốc của gió mùa Tây Nam vào giũa và cuối mùa hạ là:
A. áp cao cận chí tuyến bán cầu Bắc
B. áp cao XiBia
C. áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam
D. khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương

Câu 23: Do tác động của gió mùa Đông Bắc nên nửa sau mùa đông ở miền Bắc nước ta thường có kiểu thời tiết
A. ấm áp, khô ráo
B. lạnh, khô
C. ấm áp, ẩm ướt
D. lạnh, ẩm

Câu 24: vào nửa sau mùa đông , mưa phùn thường xuất hiện ở
A. vùng ven biển bắc bộ và các đồng bằng bắc bộ, bắc trung bộ
B. vùng núi đông bắt và vùng núi tây bắc
C. vùng ven biển bắc bộ và vùng núi đông bắc
D. vùng núi tây bắc và các đồng bằng bắc bộ, bắc trung

Câu 25: Khi di chuyển xuống phía nam, gió mùa Đông Bắc hầu như bị chặn lại ở
A. Sông Bến Hải
B. Dãy Bạch Mã
C. Dãy Hoành Sơn
D. Các cao nguyên Nam Trung

Câu 26: Gió phơn Tây Nam ( còn gọi là gió Tây, Gió Lào) thổi ở vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ vào đầu mùa hạ có nguồn gốc từ
A. Tín phong
B. Gió mùa Đông Bắc
C. Gió mùa Tây Nam xuất phát từ Bắc Ấn Độ Dương
D. Gió mùa Tây Nam xuất phát từ dải cao áp chí tuyến bán cầu Nam

Câu 27:Ở nước ta, nơi có gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh nhất là
A. Vùng núi Tây Bắc
B. Phía đông của Trường Sơn Bắc
C. Tây Nguyên
D. Cực Nam Trung Bộ

Câu 28: Mùa đông khối khí lạnh di chuyển từ phương Bắc xuống theo hướng
A. đông nam.
B. tây nam.
C. đông bắc.
D. tây bắc.

Câu 29: Nước ta nhận một lượng bức xạ mặt trời lớn trong năm:
A. có 2 mùa mưa và khô.
B. ngày đêm chênh lệch.
C. có 2 lần mặt trời qua thiên đỉnh.
D. có mùa khô kéo dài.

Câu 30: Loại gió có cơ chế hoạt động quanh năm ở nước ta là:
A. Giò mùa Đông Bắc
B. Tín phong
C. Gió mùa Tây Nam
D. Gió mùa Đông Nam

Câu 31: Khối không khí lạnh di chuyển lệch về phía Đông qua biển vào nước ta gây nên thời tiết lạnh ẩm mưa phùn cho vùng:
A. Đồng bằng Bắc Bộ.
B. Đông Nam Bộ.
C. Duyên Hải Nam Trung Bộ.
D. Cả nước.

Câu 32: Mưa phùn là loại mưa :
A. Diễn ra vào đầu mùa đông ở miền Bắc.
B. Diễn ra ở đồng bằng và ven biển miền Bắc vào đầu mùa đông.
C. Diễn ra vào nửa sau mùa đông ở miền Bắc.
D. Diễn ra ở đồng bằng và ven biển miền Bắc vào nửa sau mùa đông.

Câu 33: Gió mùa mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm :
A. Hoạt động liên tục từ tháng 11đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô.
B. Hoạt động liên tục từ tháng 11đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô và lạnh ẩm.
C. Xuất hiện thành từng đợt từ tháng tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô hoặc lạnh ẩm.
D. Kéo dài liên tục suốt 3 tháng với nhiệt độ trung bình dưới 20ºC.

Câu 34: Ở đồng bằng Bắc Bộ, gió phơn xuất hiện khi :
A. Khối khí nhiệt đới từ Ấn Độ Dương mạnh lên vượt qua được hệ thống núi Tây Bắc.
B. Áp thấp Bắc Bộ khơi sâu tạo sức hút mạnh gió mùa tây nam.
C. Khối khí từ lục địa Trung Hoa đi thẳng vào nước ta sau khi vượt qua núi biên giới.
D. Khối khí nhiệt đới từ Ấn Độ Dương vượt qua dãy Trường Sơn vào nước ta.

Câu 35: Gió đông bắc thổi ở vùng phía nam đèo Hải Vân vào mùa đông thực chất là :
A. Gió mùa mùa đông nhưng đã biến tính khi vượt qua dãy Bạch Mã.
B. Một loại gió địa phương hoạt động thường xuyên suốt năm giữa biển và đất liền.
C. Gió tín phong ở nửa cầu Bắc hoạt động thường xuyên suốt năm.
D. Gió mùa mùa đông xuất phát từ cao áp ở lục địa châu Á.

Câu 36: Khối không khí lạnh di chuyển lệch về phía Đông qua biển vào nước ta gây nên thời tiết lạnh ẩm mưa phùn vào tháng:
A. tháng 4, 5.
B. tháng 2, 3.
C. tháng 3, 4 .
D. tháng 1, 2 .

Câu 37: Nguyên nhân nào sao đây làm cho khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?
A. Lãnh thổ nước ta trải dài trên nhiều vĩ độ.
B. Một năm nước ta có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.
C. Vị trí nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến và chịu tác động của biển Đông.
D. Nhiệt độ cao, độ ẩm lớn.

Câu 38: Tính chất nhiệt đới nước ta thể hiện như thế nào?
A. lượng mưa hàng năm lớn
B. nhiệt độ cao trung bình trên 250C.
C. vị trí nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến và chịu tác động của biển Đông.
D. tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ luôn dương, nhiệt độ trung bình cao.

Câu 39: Lượng mưa trung bình năm của nước ta là:
A. 1500-2000mm.
B. 2000-2500mm.
C. 3000-3500mm.
D. 3500-4000mm.

Câu 40: Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là
A. hàng năm, nước ta nhận được lượng nhiệt lớn
B. trong năm, Mặt Trời luôn đứng cao trên đường chân trời
C. trong năm, Mặt Trời qua thiên đỉnh hai lần
D. tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm

Câu 41: Ở nước ta, nơi có chế độ khí hậu với mùa hạ nóng ẩm, mùa đông lạnh khô, hai mùa chuyển tiếp xuân thu là :
A. Khu vực phía nam vĩ tuyến 16ºB.
B. Khu vực phía đông dãy Trường Sơn.
C. Khu vực phía bắc vĩ tuyến 16ºB.
D. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Câu 42: khu vực chịu tác đọng mạnh nhất của gió mùa Đông bắc ở nước ta là
A. Đồng bằng sông Hồng
B. Vùng núi Tây Bắc
C. Vùng núi Đông Bắc
D. Vùng núi Trường Sơn Bắc

Câu 43: Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới thể hiện:
A. tổng nhiệt độ trung bình năm 10.000 độ C.
B. tổng nhiệt độ trung bình năm 8000 độ C.
C. tổng nhiệt độ trung bình năm 8000-10.000 độ C.
D. tổng nhiệt độ trung bình năm trên 10.000 độ C.

Câu 44: Nước ta có lượng mưa lớn, trung bình 1500 – 2000 mm/năm nguyên nhân chính là do
A. Tín phong mang mưa tới
B. Nhiệt độ cao nên lượng bốc hơi lớn
C. Các khối không khí qua biển mang ẩm vào đất liền
D. Địa hình cao đón gió gây mưa

Câu 45: Nhận định nào dưới đây đúng?
A. Toàn lãnh thổ nước ta, trong năm có một lần mặt trời lên thiên đỉnh
B. Toàn lãnh thổ nước ta, trong năm có hai lần mặt trời lên thiên đỉnh
C. Trong năm, miền Bắc có 1 lần còn miền Nam có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh
D. Trong năm, miền Bắc có 2 lần còn miền Nam có 1 lần mặt trời lên thiên đỉnh

Câu 46: ở nước ta, những nơi có lượng mưa lớn nhất là
A. Các đồng bằng châu thổ (đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long)
B. Các đồng bằng ven biển miền Trung
C. Các sườn núi đón gió biển và các khối núi cao
D. Các thung lung giữa núi

Câu 47: Trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần mặt trời lên thiên đỉnh cách xa nhau nhất là
A. Điểm cực Bắc
B. Điểm cực Nam
C. Điểm cực Đông
D. Điểm cực Tây

Câu 48: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta thể hiện rõ:
A. tổng số giờ nắng 1400-3000 giờ/năm.
B. tổng số giờ nắng 3000 giờ/năm
C. tổng số giờ nắng 1400 giờ/năm
D. tổng số giờ nắng >3000giờ/năm

Câu 49: Trên đất liền nước ta, nơi có thời gian hai lần mặt trời len thiên đỉnh gần nhất là
A. Điểm cực Bắc
B. Điểm cực Nam
C. Điểm cực Đông
D. Điểm cực Tây

Câu 50: Ở nước ta, Tín phong hoạt động mạnh nhất vào thời gian nào?
A. Giữa mùa gió Đông Bắc
B. Giữa mùa Gió Tây Nam
C. Đầu mùa gió Đông Bắc và giữa mùa gió Tây Nam
D. Chuyển tiếp giữa hai mùa gió

Câu 51: Gió mùa đông goạt động ở nước ta trong thời gian nào?
A. Từ tháng 5 đến tháng 10
B. Từ tháng 6 đến tháng 12
C. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau
D. Từ tháng 12 đến tháng 6 năm sa

Câu 52: Chứng minh tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta, thể hiện:
A. cân bằng bức xạ dương, nền nhiệt cao, giờ nắng nhiều
B. cân bằng bức xạ dương, nhiệt độ trung bình năm trên 25 độ C
C. cân bằng bức xạ dương, nhiệt độ trung bình năm trên 20 độ C
D. cân bằng bức xạ dương, nhiệt độ trung bình năm 27 độ C

Câu 53: Nhiệt độ trung bình năm ở nước ta cao, vượt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới, cụ thể là
A. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC
B. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC ( trừ vùng núi Đông Bắc)
C. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC ( trừ vùng núi Tây Bắc)
D. Nhiệt độ trung bình năm toàn quốc đều trên 20oC ( trừ vùng núi cao)

Câu 54: Mùa hè khối khí nóng di chuyển từ Ấn Độ Dương lên theo hướng
A. đông nam.
B. tây nam.
C. đông bắc.
D. tây bắc.

Câu 55: Nguyên nhân nào làm tăng cường độ ẩm ở nước ta là?
A. các khối khí di chuyển qua biển.
B. lượng mưa trung bình năm cao.
C. nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến.
D. lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang.