Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Anh / Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh 12

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh 12

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh 12
Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh lớp 12, giúp các em ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia.
Tài liệu gồm các chuyên đề sau:
– Chuyên đề 1: các thì
– Chuyên đề 2: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
– Chuyên đề 3: Dạng động từ và động từ nguyên thể
– Chuyên đề 4: câu giải định
– Chuyên đề 5: Câu bị động

Trong các chuyên đề còn có các dạng bài tập đi kèm.
Chúc các em ôn thi tốt và đạt kết quả cao.

Download tài liệu: PDF