Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Download tài liệu Toán Nâng Cao Giải Tích Tập 1 – Tích Phân Và Giải Tích Tổ Hợp

Download tài liệu Toán Nâng Cao Giải Tích Tập 1 – Tích Phân Và Giải Tích Tổ Hợp

Toán Nâng Cao Giải Tích Tập 1 – Tích Phân Và Giải Tích Tổ Hợp
Tác giả: Phan Huy Khải

Tài liệu có 372 trang giúp học sinh học tốt môn Toán Tích phân 12.
Tài liệu bao gồm
Chương 1. Nguyên hàm và tích phân bất định
Chương 2. Tích phân xác định
Chương 3. Giải tích tổ hợp

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu : PDF