Home / Toán 8 / Chuyên đề tìm GTLN, GTNN của biểu thức Toán lớp 8

Chuyên đề tìm GTLN, GTNN của biểu thức Toán lớp 8

Chuyên đề tìm GTLN, GTNN của biểu thức Toán lớp 8
(Có hướng dẫn giải)


Để giúp các em học sinh lớp 8 học tốt môn Toán.
Cùng gửi đến các em tài liệu tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong Toán lớp 8.
Trong tài liệu có hướng dẫn phướng pháp giải các dạng bài toán khác nhau và giải ví dụ các dạng bài toán liên quan.
Hay vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các em trong quá tỉnh học tập.
Chúc các em học tập tốt.

Download tài liệu : PDF

Xem thêm:
Tính chất đường phân giác của tam giác – Toán 8
Tài liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán lớp 8