Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách Thuật Tư Tưởng PDF

Sách Thuật Tư Tưởng PDF

Thuật Tư Tưởng
Tác giả: Thu Giang – Nguyễn Duy Cần

Cuốn sách hướng dẫn các phương pháp suy luận, phân tích giúp người đọc có thể phán đoán một cách chính xác, logic.

Đây là cuốn sách nằm trong bộ ba cuốn sách rèn luyện phương pháp tự học của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, giúp các bạn thanh thiếu niên có một phương pháp học tập, làm việc đúng đắn và hợp lý.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận