Home / Tài liệu / Ngoại ngữ / Học tiếng Nhật / Download Tanki Master Drill N5 – 短期マスタードリルN5 PDF + Audio CD

Download Tanki Master Drill N5 – 短期マスタードリルN5 PDF + Audio CD

Tanki Master Drill N5 – 短期マスタードリルN5 PDF + Audio CD

Đây là bộ sưu tập các vấn đề cấp N5 cho phép bạn học tất cả các môn thi (từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu) sẽ được trình bày trong bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật của một cuốn sách.

Do tính chất của kì thi N5 chưa có nhiều kiến thức nên quyển sách này đã khéo léo tổng hợp đầy đủ tất cả các kĩ năng tiếng Nhật cần thiết (từ vựng, chữ hán, nghe hiểu, đọc hiểu) ở trình độ N5 để người học có thể đánh giá lại toàn diện khả năng của mình.
Đây là quyển ôn tập rất hiệu quả.

Bộ tài liệu gồm có Ebook PDF và CD nghe.

内容紹介
日本語能力試験で出題される試験科目(文字・語彙、文法、読解、聴解)をすべて1冊で勉強できる、N5レベルの問題集です。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *