Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Vật lý / Download Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý

Download Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý

Tên tài liệu: Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Vật Lí
Tác giả: Nguyễn Khắc Thu, Trần Đình Chiến, Ngô Thị Nhật, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Xuân, Vân Đình Vũ, Lê Vân Anh

Giới thiệu sơ lược: Trên cơ sở phân tích kĩ lưỡng các nội dung kiến thức và kĩ năng nằm trong chương trình thi. cấu trúc, ma trận thường gặp theo hướng ra đề thi mới nhất cảu bộ Giáo dục & Đào tạo thì quyển sách này được biên soạn gồm các chuyên đề sau:
Chương 1: Dao động điều hòa
Chương 2: Sóng cơ
Chương 3: Dòng điện xoay chiều
Chương 4: Dao động và sóng điện tử
Chương 5: Sóng ánh sáng
Chương 6: Lượng tử ánh sáng
Chương 7: Hạt nhân nguyên tử
Loại file: PDF
Số trang: 493

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu: PDF