Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tài liệu Kanji Soumatome N2 chi tiết

Tài liệu Kanji Soumatome N2 chi tiết

Tài liệu Học Kanji Soumatome N2 chi tiết
Với mong muốn cung cấp những tài liệu hữu ích cho các bạn học tiếng Nhật.
Trong bài viết hôm này cùng gửi đến các bạn tài liệu học Kanji Soumatome N2 chi tiết, đễ hiểu.

Tài liệu Kanji N2 Somatome hán tự được biên soạn vô cùng phong phú và chi tiết. Tất cả hán tự sẽ đươc phân chia theo các chủ đề, các nội dung khác nhau.Nhờ đó mà người học sẽ dễ học, dễ nhớ và dễ phân biệt các điểm giống và khác nhau hơn.

Hơn nữa, đối với mỗi chữ Hán tự, sách phân tích vô cùng chi tiết với số nét, âm on, âm kun, hàng loạt các từ được tạo ra từ Hán tự đó và đặc biệt là các cách đọc đặc biệt của hán tự
đó.
Cảm ơn nhóm Câu hỏi JLPT @jlptquiz đã chia sẻ.

Download tài liêu: Here

Xem thêm:
Danh sách tổng hợp Kanji N2
Bộ đề thi JLPT N1 từ năm 2010 đến 2016 (Có đáp án)