Home / Tài liệu tiếng Hàn / Tài Liệu Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Tài Liệu Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Tài Liệu Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
Tác giả : Nguyễn Thọ Chung


“Tài Liệu Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu” do Nguyễn Thọ Chung tổng hợp và biên soạn nhằm giúp các bạn học tiếng hàn có những khái niệm cơ bản, cách thức học tiếng hàn hiệu quả.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn học và ôn thi tiếng Hàn Quốc.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ Điển Việt – Hàn PDF
Từ Vựng Topik Theo Chủ Đề PDF