Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Speed Master N2 Goi – 日本語能力試験問題集 N2 語彙 スピードマスター PDF

Download Speed Master N2 Goi – 日本語能力試験問題集 N2 語彙 スピードマスター PDF

Speed Master N2 Goi – 日本語能力試験問題集 N2 語彙 スピードマスター

Sách Speed Master N2 Goi thì đã quá quen thuộc với những ai đang luyện thi rồi. Sách được chia thành 45 chủ đề, tương đương với 45 bài, mỗi bài các bạn sẽ được học khoảng 40 – 50 từ. Như vậy tính trung bình ra thì sẽ là tầm 2000 từ. Như vậy cũng là tương đối đủ (vì N3 là khoảng 3700 từ, lên N2 là xấp xỉ 6000 từ).

Tất nhiên, chẳng ai thừa hơi đi đếm lượng từ vựng để học cả, hơn nữa, từ vựng là một kĩ năng có tính lặp lại cao, nghĩa là phải luyện tập thường xuyên, không thể hôm nay nhớ là nhớ mãi mãi về sau luôn được. Đối với một người học như mình thì từ vựng trong sách này là hữu dụng và đầy đủ, còn việc học được hay không thì không biết được.

(可能であれば、読者は著者を支援するために全国の書店でオリジナルを購入する必要があります。)
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF