Home / Tài liệu tiếng Nhật / Soumatome N2 Kanji tiếng Việt PDF

Soumatome N2 Kanji tiếng Việt PDF

Soumatome N2 Kanji tiếng Việt PDF
Soumatome N2 – Hán Tự là cuốn giáo trình tiếng Nhật tổng hợp và phân tích Hán tự dành riêng cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2. Sách luyện thi N2 Somatome hán tự được biên soạn vô cùng phong phú và chi tiết. Tất cả hán tự sẽ đươc phân chia theo các chủ đề, các nội dung khác nhau.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học và ôn thi JLPT.

Download tài liệu: PDF