Home / Tài liệu tiếng Hàn / Sổ tay 2000 từ vựng tiếng Hàn PDF

Sổ tay 2000 từ vựng tiếng Hàn PDF

Sổ tay 2000 từ vựng tiếng Hàn
Cuốn sách “Sổ tay 2000 từ vựng tiếng hàn” được tuyển chọn từ các đề thi Topik, giúp các em ôn luyện và nắm bắt các từ vựng cần thiết, thông dụng, từ đó tạo tiền đề cho việc giao tiếp cũng như thi cử.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Hàn dùng trong công ty và văn phòng
Tổng hợp 91 Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp