Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Shin Kanzen Master N3 Choukai – 新完全マスターN3 聴解 PDF + Audio CD

Download Shin Kanzen Master N3 Choukai – 新完全マスターN3 聴解 PDF + Audio CD

Shin Kanzen Master N3 Choukai – 新完全マスターN3 聴解

Shin Kanzen Master N3 Choukai – 新完全マスターN3 聴解. Tài liệu này nằm trong bộ Shin kanzen masuta N3 thuộc phần nghe hiểu đi kèm với 2 CD chứa đựng các dạng bài nghe hiểu bạn sẽ bắt gặp trong kì thi JLPT N3. Một bước chuẩn bị cần thiết trước khi thi cho bạn để vượt qua phần nghe hiểu dễ dàng hơn.

Tài liệu không đơn thuần là những bài thi thử nhưng là những bài tập hướng dẫn kĩ năng rất hay để áp dụng khi thi, ví dụ kĩ năng nghe phát âm, kĩ năng hiểu nhanh vấn đề…

Bộ tài liệu gồm có giáo trình Ebook PDF và 2 CD luyện nghe.

内容紹介
日本語能力試験N3に合格するための「聴解の力」を養う問題集です。
本書は以下の3部からなっています。
問題紹介(聴解問題の形式と解法を概観)
実力養成編(5つの問題形式別に、問題を解くために必要なスキルを学習)
模擬試験(1回分)
実力養成編では、「音声の特徴」について学習した後、5つの問題形式を「発話表現」「即時応答」「課題理解」「ポイント理解」「概要理解」の順に学習することによって、聴解に必要なスキルを積み上げながら習得できます。
日本語能力試験の学習者はもちろん、全般的な聴解の力をつけたい方にもおすすめです。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD:

Xem thêm:
Tổng hợp từ vựng Soumatome N2 PDF
200 Tính từ tiếng Nhật N2 PDF