Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Shiken ni deru N1 N2 Dokkai – 試験に出る 読解 N1 N2 PDF

Download Shiken ni deru N1 N2 Dokkai – 試験に出る 読解 N1 N2 PDF

Shiken ni deru N1 N2 Dokkai – 試験に出る 読解 N1 N2

日本語能力試験N1・N2 試験に出る読解―40日完成 単行本

Shiken ni Deru N1 N2 Dokkai. Tài liệu này nằm trong bộ Shiken ni deru nhưng được cải biên lại cho phù hợp với chuẩn JLPT cấp mới sau này. Cái hay của tài liệu là việc ôn luyện được lên kế hoạch sẵn theo từng ngày. Mỗi ngày một bài học riêng để cuối cùng cảm nhận được tiến bộ của mình.

内容紹介
合格への最短距離の方法論を提示。40日で完成する構成。「基本トレーニング」で確実に基礎力を養い、「模擬問題で練習」で実戦力を養成。新形式出題の「総合理解」と「情報検索」にも完全対応。主要問題には丁寧な「問題を解くヒント」付き。

(可能であれば、読者は著者を支援するために全国の書店でオリジナルを購入する必要があります。)
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF