Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Shiken ni Deru N1 N2 Bunpou – 試験に出る 文法 N1 N2 PDF

Download Shiken ni Deru N1 N2 Bunpou – 試験に出る 文法 N1 N2 PDF

Shiken ni Deru N1 N2 Bunpou – 試験に出る 文法 N1 N2

日本語能力試験N1・N2 試験に出る文法と表現 単行本

Tài liệu này nằm trong bộ Shiken ni deru nhưng được cải biên lại cho phù hợp với chuẩn JLPT cấp mới sau này. Cái hay của tài liệu là việc ôn luyện được lên kế hoạch sẵn theo từng ngày. Đây là cuốn chuyên về ngữ pháp và mẫu câu.
Shiken ni Deru N1 N2 Bunpou: Phân loại 300 mặt hàng biểu hiện cao cấp của N1 · N2 thành 13 chương. Thành phần sẽ hoàn thành trong 42 ngày.

内容紹介
N1・N2の上級表現300項目を13章に分類。42日で完成する構成。毎日の学習項目を、「練習問題」で確認できる。1章ごとに「まとめの問題」で実力を確認。基本文法の重要項目を章末にコンパクトに整理。模擬試験N1・N2各2回付き。

内容(「BOOK」データベースより)
N1・N2の上級表現300により基礎文法を42日で完成できる。

日本語能力試験N1・N2 試験に出る文法と表現 単行本
(可能であれば、読者は著者を支援するために全国の書店でオリジナルを購入する必要があります。)

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF