Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Shiken ni deru Moji Goi N1 N2 – 試験に出る 文字 語彙 N1 N2 PDF

Download Shiken ni deru Moji Goi N1 N2 – 試験に出る 文字 語彙 N1 N2 PDF

Shiken ni deru Moji Goi N1 N2 – 試験に出る 文字 語彙 N1 N2

日本語能力試験N1・N2 試験に出る漢字と語彙 単行本

Shiken ni Deru N1 N2 Moji Goi. Tài liệu này nằm trong bộ Shiken ni deru nhưng được cải biên lại cho phù hợp với chuẩn JLPT cấp mới sau này. Cái hay của tài liệu là việc ôn luyện được lên kế hoạch sẵn theo từng ngày. Mỗi ngày một bài học riêng để cuối cùng cảm nhận được tiến bộ của mình. Đây là cuốn chuyên về Kanji và từ vựng.

商品の説明
内容紹介
日本語能力試験の出題形式を網羅。出題のポイントにあわせた学習ができる。別冊解答はていねいな解説付き。本番と同形式の「練習問
題」「模擬試験」付き。

内容(「BOOK」データベースより)
N1・N2の漢字と語彙を50日で完成できる。

(可能であれば、読者は著者を支援するために全国の書店でオリジナルを購入する必要があります。)
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF