Home / Toán 12 / Download Sách Hình học 12 nâng cao dành cho giáo viên PDF

Download Sách Hình học 12 nâng cao dành cho giáo viên PDF

Sách giáo viên Hình học 12 nâng cao

Hình Học Nâng Cao 12 – Sách Giáo Viên
NXB Giáo Dục 2011
Đoàn Quỳnh
132 Trang ​
Chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng
1. Khái niệm về khối đa diện
2. Phép đối xứng qua mặt phẳng
3. Phép vị tự và đồng dạng của các khối đa diện, các khối đa diện đều
Chương 2: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón
1. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón
2. Khái niệm về mặt tròn xoay
3. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ
4. Mặt nón, hình nón và khối nón
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian
1. Hệ tọa độ trong không gian
2. Phương trình mặt phẳng
3. Phương trình đường thẳng

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF