Home / Vật lý 10 / Tải sách Giáo Khoa Vật Lý 10 ebook PDF

Tải sách Giáo Khoa Vật Lý 10 ebook PDF

Sách Giáo Khoa Vật Lý 10
Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa vật lý 10, bao gồm 7 chương:

Chương I – Động học chất điểm
Chương II – Động lực học chất điểm
Chương III – Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Chương lV – Các định luật bảo toàn
Chương V – Chất khí
Chương VI – Cơ sở của nhiệt động lực học
Chương VII – Chất rắn và chất lỏng

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Sách Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 10 (Chương Trình Nâng Cao) ebook PDF
Tổng hợp công thức Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *