Home / Toán 12 / Download sách giao khoa giải tích 12 PDF

Download sách giao khoa giải tích 12 PDF

Bản sao của Sách giáo khoa giải tích lớp 12 ban cơ bản
SGK Giải tích 12 cơ bản
Sách giáo khoa Giải tích 12 cơ bản, sách scan file quá lớn các bạn tải về, không có bản xem trước.
Mục Lục
Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
Chương II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
Chương III. Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng
Chương IV. SỐ PHỨC

Xem thêm: sách giao khoa giải tích 12 nâng cao

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF