Home / Toán 10 / Tài liệu Phương Tích – Trục Đẳng Phương PDF

Tài liệu Phương Tích – Trục Đẳng Phương PDF

Tài liệu hướng dẫn giải các dạng bài Toán liên quan đến Phương Tích – Trục Đẳng Phương.

Phương tích và trục đẳng phương là một vấn đề rất quen thuộc trong hình học phẳng.Kiến thức về chúng cũng khá đơn giản và dễ hiểu, nhưng lại có nhiều ứng dụng trong các bài toán tính yếu tố độ dài, góc, diện tích, chứng minh hệ thức hình học,tập hợp các điểm cùng thuộc một đường tròn , điểm cố định, đường cố định, các bài toán về sự thẳng hàng,đồng quy, vuông góc … Sử dụng phương tích và trục đẳng phương thường đem lại lời
giải rất đẹp mắt và thú vị.

Vì vậy, nhóm học sinh lớp 10A2 toán khối THPT chuyên ĐHKHTN-ĐHQGHN đã nghiên cứu và viết thành chuyên đề này với hi vọng đem đến cho bạn đọc đầy đủ những ứng dụng của phương tích và trục đẳng phương. Đặc biệt việc khảo sát vị trí của hai đường tròn cũng được đề cập tới với ứng dụng của trục đẳng
phương trong các bài toán tọa độ.

Download tài liệu: PDF

Tham khảo thêm của Nguyễn Phúc Tăng – THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp lý thuyết môn Toán lớp 10 – 11 – 12
Tổng hợp công thức Toán lớp 10, 11
Bảng tổng hợp công thức Toán 12