Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách Phát Huy Tiềm Năng Cùng NLP – Tập 1 PDF

Sách Phát Huy Tiềm Năng Cùng NLP – Tập 1 PDF

Phát Huy Tiềm Năng Cùng NLP – Tập 1
Tác giả: Anné Linden – Kathrin Perut

NLP – Neuro Linguistic Program – Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy – là bộ môn khoa học về hoàn thiện bản thân với những phương pháp hiệu quả nhất, giúp cho bạn có thể trở thành người xuất chúng.

Phát Huy Tiềm Năng Cùng NLP là khai thác những khả năng tiềm ẩn trong tư duy bằng cách thay đổi tận gốc của hành vi. Bất luận bạn là ai, đang ở hoàn cảnh nào, Phát Huy Tiềm Năng Cùng NLP sẽ giúp bạn có được sự tự tin để đương đầu với thách thức.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách Phát Huy Tiềm Năng Cùng NLP – Tập 2 PDF