Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Pattern-Betsu Tettei Drill N3 – パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N3 PDF + Audio CD

Download Pattern-Betsu Tettei Drill N3 – パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N3 PDF + Audio CD

Pattern-Betsu Tettei Drill N3 – パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N3

Pattern Betsu Tettei Drill N3. Tài liệu này gồm 4 unit, tương ứng với 4 kĩ năng: ngữ pháp, từ vựng, nghe hiểu, đọc hiểu. Mỗi kĩ năng lại tổng hợp nhiều dạng bài tập thi thử JLPT. Tài liệu bao gồm cả audio cho bạn. JPL cũng đã từng giới thiệu đến các bạn cuốn tương tự ở mức độ N2, còn đây là mức độ N3.

Tài liệu gồm Ebook PDF và 2 CD nghe.

内容紹介
基本問題から応用問題に無理なく進める。問題パターンごとに着実にステップアップできる。分野ごとに「問題を解くコツ」がわかる。CD2枚には聴解問題を合計120分収録。聴解試験スクリプトも完全収録。

新試験対応。N3の全分野をカバー。聴解試験スクリプトも完全収録。

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây