Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Vật lý / Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Vật lý

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Vật lý

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Vật lý
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn, bộ tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia mộn Vật lý


Trong tài liệu giúp ôn lại phần lý thuyết và bài tập nghiệp của các chương:
Chương 1: Dao động điều hòa
Chương 2: Sóng cơ
Chương 3: Dòng điện xoay chiều
Chương 4: Dao động và sóng điện tử
Chương 5: Sóng ánh sáng
Chương 6: Lượng tử ánh sáng
Chương 7: Hạt nhân nguyên tử
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các em trong trình học tập và ôn thi THPT.

Download tài liệu: PDF