Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách Óc Sáng Suốt PDF

Sách Óc Sáng Suốt PDF

Óc Sáng Suốt
Tác giả: Nguyễn Duy Cần

Người xưa có nói: “Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn đó là chân hạnh phúc của con người.”

Sự thật dĩ nhiên như vậy. Thiếu một trong hai điều kiện trên đây thì không thể bàn đến hạnh phúc được.

Có được một khối óc sáng suốt là có được một lợi khí chắc chắn để giữ gìn địa vị, ưu thế trên đường đời, luôn cả phẩm cách con người của mình. Thật vậy, một kẻ mà khối óc u mê tăm tối, hỗn độn, mù mờ chắc chắn sẽ không làm nên trò trống gì nếu không đi tay làm tay sai cho kẻ khác, hay sống nhờ nơi kẻ khác để được họ dìu dắt, nân đỡ cho…

Giờ, muốn có một được một khối óc sáng suốt, ta phải làm thế nào?

Có thể trông cậy nơi giáo dục của nhà trường được không? Chắc chắn là không thê hoàn toàn trông cậy vào nơi đó được. Có nhiều duyên cớ mà có lẽ duyên cớ này là quan trọng nhất: Chương trình ở trường quá nặng nề mà thời gian để tiêu hóa những kiến thức đó rất ngắn ngủi.

Trong vài năm mà bắt đầu óc phải chứa đựng không biết bao nhiêu điều mà có lẽ suốt đời ta, nếu thật thông minh, cũng không đủ để tiêu hóa. Ta nên nhớ: Một sự hiểu biết gì mà không phải tự mình tìm ra (ngộ ra), không phải là hiểu biết…

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng