Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Nihongo Challenge N4-N5 Kanji – にほんごチャレンジ N4・N5[かんじ]PDF

Download Nihongo Challenge N4-N5 Kanji – にほんごチャレンジ N4・N5[かんじ]PDF

Nihongo Challenge N4-N5 Kanji – にほんごチャレンジ N4・N5[かんじ]

Nihongo Challenge. Kanji N4-5 là cuốn sách học kanji dành cho cấp độ N4-5. Nội dung sách rất trực quan, các chữ kanji được chia theo bài, có hướng dẫn cách viết và cách nhớ.\, hình ảnh trực quan, sinh động.

Tài liệu gồm ebook PDF giúp mọi người học tập tốt nhất.

商品の説明
たくさん かんじを べんきょう できる ほん です。 ◆イラストが たくさんあって たのしい ほんです。 –アスク出版

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook : PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *