Home / Sách / Sách Kinh tế / Sách Những Mô Hình Quản Trị Kinh Điển PDF

Sách Những Mô Hình Quản Trị Kinh Điển PDF

Những Mô Hình Quản Trị Kinh Điển
Tác giả : Marcel Van Assen – Gerben Van Den Berg – Paul Pietersma

Những Mô Hình Quản Trị Kinh Điển, bản dịch tiếng Việt cuốn Key Management Models – The 60+ Models Every Manager Needs to Know của các tác giả Marcel Van Assen, Gerben Van Den Berg và Paul Pietersma, các chuyên gia tư vấn chiến lược tại tập đoàn tư vấn Berenschot.

Những người quan tâm đến quản lý nói chung và các nhà quản lý nói riêng dường như không mấy xa lạ với Berenschot, Tập đoàn nổi tiếng tại Mỹ chuyên nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các mô hình quản lý từ hơn 70 năm qua.

Nằm trong top 100 cuốn sách hàng đầu về khoa học quản lý, cuốn sách là bản tóm tắt 60 mô hình, đối với mỗi mô hình độc giả sẽ tìm thấy: ý tưởng; khả năng ứng dụng và thực tế ứng dụng.

Đây là 1 cuốn sách tham khảo hữu ích dù bạn hoạt động trong bất cứ ngành kinh doanh nào.

Từ những phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và năng lực cốt lõi, vòng tròn đổi mới, cuốn sách giải thích rất rõ ràng và thực tế về mỗi mô hình quản lý. Với mỗi mô hình bạn sẽ tìm thấy:
– Tổng quan – tầm quan trọng và mục đích của mô hình;
– Thời điểm nên sử dụng – công dụng và khả năng áp dụng;
– Cách thức sử dụng – một bản mô tả cách ứng dụng mô hình bằng cách tiếp cận từng bước;
– Phân tích cuối cùng – giới hạn của các mô hình và những cạm bẫy tiềm ẩn theo như cách chúng được sử dụng.

Cuốn sách gồm hơn 60 mô hình chiến lược kinh doanh chính yếu mà các nhà quản lý cấp cao và giới học thuật kinh doanh đã và đang sử dụng. Các mô hình được chia làm 3 nhóm:
+ Nhóm các mô hình CHIẾN LƯỢC;
+ Nhóm các mô hình CHIẾN THUẬT;
+ Nhóm các mô hình SẢN XUẤT.
Cuốn sách giúp các nhà quản lý nắm bắt được tổng quan các mô hình có thể ứng dụng vào công việc kinh doanh của mình và đưa ra nhiều thông tin giúp so sánh và lựa chọn mô hình hoặc những mô hình có thể thích hợp với điều kiện cụ thể của từng tổ chức.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm sách: Sách Kinh tế