Home / Tài liệu tiếng Nhật / Ngữ pháp tiếng Nhật hiện đại PDF

Ngữ pháp tiếng Nhật hiện đại PDF

Ngữ pháp tiếng Nhật hiện đại
Tác giả : Tomiko Luwahira

Trong hơn thập niên trở lại đây. việc dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam chúng ta đang phát triển rất rầm rộ và cũng đã là một điều kiện rất thuận lợi cho chúng ta tiếp xúc, quan hệ với nhiều nước trên thế giới. Song nó mới phát triển ở môn tiếng Anh. Trước thời đại kính tế mở của, giao lưu và hợp tác với nhiều nước trên thế giới, ngoài tiếng Anh thì tiếng Hoa,Pháp, Đức. Nhật…cũng rất quan trọng.

Ngữ pháp tiếng Nhật hiện đại là tài liệu chủ yếu tập trung vào những điểm ngữ pháp cơ bản, cách sử dụng và những phần bài tập để các bạn tự thực hành sau mỗi bài học.

Tóm tắt :
Chương 1. Từ nối
Chương 2. Tính từ
Chương 3. Trạng từ
Chương 4. Đại từ
Chương 5. Số, thời gian, ngày tháng, cách đếm
Chương 6. Tiểu từ
Chương 7. Liên từ
Chương 8. Động từ
Chương 9. Mệnh đề điều kiện
Chương 10. Từ nghi vấn
Chương 11. Bổ nghĩa của danh từ
Chương 12. Sự hình thành danh từ
Chương 13. Động từ khiếm khuyết
Chương 14. Cách diễn đạt kính trọng
Chương 15. Cách diễn đạt hữu dụng
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng Hợp Từ Vựng Mimikara Oboeru N3 PDF
Download Kanji Look And Learn (Bài tập + Đáp án) PDF