Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách Nghệ Thuật Theo Đuổi Sự Tối Giản PDF

Sách Nghệ Thuật Theo Đuổi Sự Tối Giản PDF

Nghệ Thuật Theo Đuổi Sự Tối Giản
Tác giả: Greg McKeown

Bạn đã bao giờ cảm thấy quá tải? Bạn đã bao giờ cảm thấy mình tuy làm việc hết sức nhưng không được trọng dụng? Bạn đã bao giờ thấy mình chỉ tập trung vào các việc nhỏ nhặt?

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình luôn bận rộn nhưng lại không đạt được hiệu quả? Nếu câu trả lời là “có” cho tất cả các câu hỏi này thì giải pháp chính xác dành cho bạn chính là hãy trở thành “Con người tối giản”.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách 36+14 Chước Thuyết Phục Bất Kỳ Ai PDF