Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng PDF

Sách Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng PDF

Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng
Tác giả: Dale Carnegie

Giao tiếp là nghệ thuật có ảnh hưởng lớn đến hàng triệu cá nhân trong xã hội từ những diễn giả, chính trị gia, nhà quản lý đến học sinh, sinh viên hay nhân viên bán hàng…

Nghệ thuật nói trước công chúng là một tác phẩm xuất sắc về giao tiếp, chinh phục công chúng của Dale Carnegie – tác giả cuốn Đắc nhân tâm nổi tiếng. Những phương pháp giao tiếp, diễn thuyết có giá trị thực tiễn trong tác phẩm sẽ mang lại cho bạn mối quan hệ bạn bè, khách hàng tốt hơn trong công việc và cuộc sống.

Phương pháp thuyết phục được kiểm chứng từ tác giả cuốn sách bán chạy nhất.
Làm thế nào để lôi kéo bạn bè và gây ảnh hưởng đến người khác?

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách Bắt Sóng Cảm Xúc – Bí Mật Lực Hấp Dẫn