Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách Mưu Trí Thời Tần – Hán PDF

Sách Mưu Trí Thời Tần – Hán PDF

Mưu Trí Thời Tần – Hán
Tác giả: Dương Nhạn Sinh – Bạo Thúc Diễm – Chu Chính Thư

Tần Hán nối tiếp Xuân Thu – Chiến Quốc, là thời kỳ Trung Quốc thống nhất, trung ương tập quyền. Chia cắt, tiêu diệt nhau rồi thống nhất, là cả một quá trình triệt tiêu loại trừ chọn lọc mạnh được yếu thua, mười phần chết bảy còn ba. Tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan.

Lịch sử và mưu trí thật khó phân cho rõ về quan hệ đó như thế nào. Các thương gia hãy vận dụng vào thương trường cùng nương tựa vào nhau, cùng tồn tại trong cuộc đấu trường….

Đó là cách lý giải xưa nay chưa từng vận dụng, hữu hiệu vô cùng.

Đọc truyện lịch sử này, bạn mới thấy được sự phong phú trong lối viết đồng thời thấy được sự tài năng của những lãnh đạo, một truyện quân sự đem lại nhiều bài học bổ ích.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách Mưu Trí Thời Tùy – Đường PDF