Home / Ôn Thi THPT / MEGA Luyện đề THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý PDF

MEGA Luyện đề THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý PDF

MEGA Luyện đề THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý
Tác giả: Trần Văn Oai

Nằm trong bộ Mega Luyện đề 2018, Mega Luyện đề THPT Quốc Gia 2018 Vật Lý tích hợp kiến thức theo cấu trúc 70% lớp 12, 30% lớp 11 đính kèm video bài giảng 8+ sẽ bức phá trong 6 tháng cuối luyện thi.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu: PDF