Home / Hóa học 12 / Lý thuyết và Bài tập về Kim Loại – Hóa học 12

Lý thuyết và Bài tập về Kim Loại – Hóa học 12

Lý thuyết và Bài tập về Kim Loại – Hóa học 12
Các bài tập đều có đáp án và giải chi tiết.

Chuyên đề Đại Cương Về Kim Loại Hóa 12 có tóm tắt lý thuyết cùng với bài tập trắc nghiệm Hóa học 12.
Chúc các em học tập tốt và thi tốt.

Download: PDF

Xem thêm:
24 Công thức giải nhanh bài tập Hóa học 12
Tổng hợp lý thuyết Hóa học lớp 12