Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Vật lý / Download tài liệu Luyện Chuyên Sâu Hệ Thống Bài Tập Dao Động Cơ (Cơ Bản Và Nâng Cao)

Download tài liệu Luyện Chuyên Sâu Hệ Thống Bài Tập Dao Động Cơ (Cơ Bản Và Nâng Cao)

Luyện Chuyên Sâu Hệ Thống Bài Tập Dao Động Cơ (Cơ Bản Và Nâng Cao)
Tác Giả: Nguyễn Minh Thảo

Dao động cơ Vật Lý là một trong những chuyên đề “khoai” nhất trong chương trình Lý THPT. Bài thi Vật Lý Quốc Gia luôn xoáy sâu vào chủ đề “Dao động cơ” tư những câu lý thuyết đơn giản đến những bài tập “ăn điểm” phức tạp.

Dựa vào đánh giá của các chuyên gia về những câu hỏi trong đề thi Đại Học những năm gần đây, Megabook trân trọng giới thiệu với các em học sinh THPT cuốn Luyện Chuyên Sâu Hệ Thống Bài Tập Dao Động Cơ (Cơ bản Và Nâng cao) mong muốn giúp các em nắm chắc lý thuyết và rèn tư duy giải nhanh bài tập Dao động cơ trong bài thi Quốc Gia.

Với 6 chuyên đề từ dễ đến khó giúp em giải bay các câu hỏi Dao động cơ cực nhanh.
Chuyên đề 1: Đại cương về dao động và điều hòa
Chuyên đề 2: Con lắc lò xo
Chuyên đề 3: Con lắc đơn
Chuyên đề 4: Tổng hợp dao động điều hòa, cùng tần số
Chuyên đề 5: Các loại dao động
Chuyên đề 6: Các bài tập tổng hợp và nâng cao
Trong mỗi phần đều có lời giải cụ thể, nhận xét sau lời giải, hướng dẫn học sinh tư duy trước những bài tập tương tự.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu : PDF