Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Kỹ thuật sửa chữa xe đạp điện PDF

Tài liệu Kỹ thuật sửa chữa xe đạp điện PDF

Kỹ thuật sửa chữa xe đạp điện
Tác giả: Trần Gia Anh

Ngày nay với xu thế phát triển thì việc sử dụng xe đạp điện là điều rất phổ biến.

Xe đạp điện là phương tiện giao thông xanh được lưu hành và phổ biến trên thế giới. Với việc không gây ô nhiễm, không tiếng ồn tiêu hao năng lượng thấp, chiếm ít điện tích đường, thuận tiện, nhanh chóng, nó đã được mọi người rất coi trọng.

Nhặm cung cấp tư liệu học tập và sửa chữa xe đạp điện, cùng gửi đến mọi người bộ tài liệu sửa chữa xe đạp điện.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Donwload tài liệu: PDF