Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Hóa / Tài tiệu Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Tập 1: Hóa học đại cương Ebook PDF

Tài tiệu Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Tập 1: Hóa học đại cương Ebook PDF

Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Tập 1: Hóa học đại cương

Bộ sách “Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập hóa học” của tác giả Cù Thanh Toàn – Nguyễn Ngọc Oánh tập hợp các phương pháp giải hóa học mới, giúp các em làm nhanh chóng các bài tập hóa học đại cương, vô cơ, hữu cơ

Tập 1: Hóa học đại cương là tài liệu hay dành cho học sinh lớp 10, 11, 12 và luyện thi tốt nghiệp, cao đẳng, đại học. Tài liệu này giúp các bạn luyện 22 phương pháp giải nhanh bài tập hóa học, tuyển chọn các kỹ thuật giải nhanh về 8 chuyên đề hóa học đại cương.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu: PDF