Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Kỹ Thuật Bảo Hành Máy Giặt SANYO Lồng Ngang (AWD – 700T & 700VT)

Tài liệu Kỹ Thuật Bảo Hành Máy Giặt SANYO Lồng Ngang (AWD – 700T & 700VT)

Tài liệu Kỹ Thuật Bảo Hành Máy Giặt SANYO Lồng Ngang (AWD – 700T & 700VT)
Pages: 36 trang

Cùng chia sẻ với các bạn đang làm về sửa chữa, bảo hành máy giặt tài liệu về bảo hành máy giặt SANYO.
Tài liệu Hướng Dẫn Bảo Trì Máy Giặt SANYO Lồng Ngang với loại máy giặt (AWD – 700T & 700VT) giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc sửa chữa và bảo hành hơn.


Mỗi loại dòng máy giặt có các đặt điểm riếng biệt, chính vì thế mà sự hiểu biết về từng dòng máy giặt là rất quan trọng trong quá trình sửa chữa, bảo hành.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hưu ích với các bạn đang học và sửa chữa máy giặt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Hướng Dẫn Bảo Trì Máy Giặt SANYO LỒNG ĐỨNG
Hướng Dẫn Sửa Chữa Máy Giặt SAMSUNG MODEL WF08 & WF07