Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Hóa / Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Hóa Học

Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Hóa Học

Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Hóa Học
Tác giả: Phạm Ngọc Sơn
Tóm tắt: Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Hóa Học

Có kỹ năng thu thập, tính toán, đánh giá và sử dụng những đại lượng hóa học cơ bản về nhiệt động hóa học, về động hóa học, kỹ năng thực hành thí nghiệm hóa học.

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download tài liệu : PDF