Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download JLPT Yosou Mondaishuu N3 – 日本語能力試験N3予想問題集 PDF + Audio CD

Download JLPT Yosou Mondaishuu N3 – 日本語能力試験N3予想問題集 PDF + Audio CD

JLPT Yosou Mondaishuu N3 – 日本語能力試験N3予想問題集

Tài liệu bao gồm các bài thi thử N3. Tương ứng với “kiến thức ngôn ngữ (chữ cái / từ vựng)” “kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp) · đọc hiểu” “lắng nghe”.
Tài liệu gồm có Ebook PDF và CD nghe giúp học tập tốt nhất.

商品説明
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
新しい日本語能力試験N3の問題例を収録。「言語知識(文字・語彙)」「言語知識(文法)・読解」「聴解」に対応。試験直前の総仕上げに。新試験の説明には英語・中国語・韓国語を併記。

【目次】(「BOOK」データベースより)
新しい日本語能力試験に関して/第1部 言語知識(文字・語彙)/第2部 言語知識(文法)・読解/第3部 聴解/解答/聴解問題スクリプト

Chúc mọi người học tập tốt.

Download Ebook + Audio CD: tại đây